سرویس استعلام سماوا
سرویس استعلام سماوا سازمان فناوری اطلاعات ایران در بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست مشاوره

احراز هویت و امضای دیجیتال

سازمان فناوری اطلاعات ایران

PGSB

سامانه معتبر احراز هویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سماوا)  به ‌نوعی درگاه واحد هویت معتبر در فضای مجازی است. این سامانه با وظیفه تطبیق کد ملی و شماره تلفن همراه افراد، از دیگر سامانه‌های احراز هویت برخط است و از طریق بازارچه خدمات سیتاد در اختیار کسب و کارهایی قرار می گیرد که نیازمند ارتباط با بانکهای اطلاعاتی حاکمیتی برای شناخت و احرازهویت کاربران خود هستند و مجوز را از سازمان فناوری اطلاعات ایران دریافت نموده اند.

سامانه سماوا نقش رابطی واحد را بین تامین‌کنندگان مختلف شناسه اجرا می‌کند. در زمینه احراز هویت با سامانه سماوا، سازمان ثبت احوال شناسه معتبر برای افراد حقیقی ایرانی را تامین می کند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شناسه معتبر برای خدمات ارتباطی، وزارت کشور مسئول تامین شناسه معتبر برای افراد غیر ایرانی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مسئولیت تامین شناسه معتبر برای افراد حقوقی را دارد، شرکت پست مسئول تامین شناسه معتبر برای نشانی پستی، نیروی انتظامی مسئولیت تامین شناسه معتبر برای وسایل نقلیه را دارد و بانک مرکزی مسئول تامین شناسه معتبر برای مالکیت حساب کارت را بر عهده دارند. سایر تامین کنندگان شناسه نیز امکان اتصال به سامانه سماوا را دارند.

  • صحت اطلاعات خوردو، حساب بانکی، اطلاعات بیمه و تطبیق آن با اشخاص (حقیقی و حقوقی)
  • احراز هویت افراد حقیقی و تطبیق عکس و تشخیص زنده‌بودن
  • سازمان های دولتی و غیردولتی
  • بانک ها
  • دستگاه‌های اجرایی
فرم درخواست مشاوره (#9)