سیتاد، اپراتور اول گذرگاه خدمات دولت، GSB و PGSB

شرکت سامانه های یکپارچه تعاملات الکترونیکی دانا (سیتاد) یکی از شرکت های هلدینگ خدمات انفورماتیک راهبر می باشد. سیتاد با سابقه ده ساله در حوزه خدمات الکترونیکی دولت در نقش اپراتور اول گذرگاه عمومی خدمات دولت الکترونیک (PGSB) نسبت به ارائه خدمات مورد نیاز سازمان های دولتی و کسب و کارهای خصوصی فعالیت خود را آغاز نموده است. ماموریت شرکت سیتاد احصای نیازمندی های سازمان ها و کسب و کارها به منظور ارائه سرویس های مدنظر و حرکت به سمت الکترونیک شدن خدمات می باشد.
در گذرگاه عمومی خدمات دولت الکترونیک (PGSB) شرکت سیتاد، امکان همکاری با تامین کنندگان خدمت یا سرویس گیرندگان فراهم شده است. در این گذرگاه اطلاعات، استعلام ها و خدمات الکترونیکی بین نهادهای خصوصی و دولتی در بستر اینترنت فراهم است و کسب و کارها می توانند صرفا از طریق بازارچه خدمات سیتاد و بدون نیاز به مذاکرات متعدد و طولانی با سازمان های گوناگون به استعلامات مورد نیاز دسترسی داشته باشند.

تبادل و اشتراک گذاری

تبادل و اشتراک گذاری اطلاعات بین نهادهای خصوصی و دولتی

تبادل و اشتراک گذاری استعلام ها بین نهادهای خصوصی و دولتی

تبادل و اشتراک گذاری خدمات الکترونیک بین نهادهای خصوصی و دولتی

گذرگاه خدمات دولت

امکان همکاری با تامین کنندگان خدمت یا سرویس گیرندگان

اطلاعات، استعلام ها و خدمات الکترونیکی بین نهادهای خصوصی و دولتی در بستر اینترنت

تبادل و به اشتراک گذاری

اطلاعات، استعلام ها و خدمات الکترونیکی بین نهادهای خصوصی و دولتی در بستر اینترنت

حذف مذاکرات متعدد و طولانی با سازمان های گوناگون

صرفا از طریق بازارچه خدمات

ارائه دهندگان سرویس

اخبار و مقالات

برای کسب اطلاعات از آخرین اخبار و مقالات مربوط به دولت الکترونیک با ما همراه شوید.