اخبار و مقالات

PGSB در آستانه فاز تجاری

PGSB در آستانه فاز تجاری

میزگرد «چالش‌های تجارت الکترونیک و سامانه‌های دولتی» در تاریخ 5 مردادماه 1400 برگزار شد. در این میزگرد دفتر پژوهش و بررسی‌های خبری ایرنا  با حضور

ادامه مطلب »
دولت الکترونیک

دولت الکترونیک

اصطلاح دولت الکترونیک که به طور جدی از دهة 1990 مطرح گردیده است، به عقیدة صاحبنظران میتواند مدلهای جدید حکومت را تکامل بخشد. دولت الکترونیک

ادامه مطلب »