پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۴۹ با امضای تفاهم نامه ای بین دولت ایران و ژاپن تاسیس شد و به طور محدود فعالیت‌های تحقیقاتی بنیادی خود را که پیش از انقلاب اسلامی عمدتا ماهیتی دانشگاهی داشت، آغاز کرد. این پژوهشگاه با دارا بودن سه پژوهشکده و دو مرکز، به عنوان پژوهشگاهی تحقیقاتی، قطب پژوهشی فناوری ارتباطات و اطلاعات محسوب می شود و نقش مهمی را به عنوان مشاور در بخش ICT دارا می‌باشد.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای ارتقاء جایگاه خود به عنوان دیده‌بان در حوزه فاوا و بازوی مشاور وزارت ارتباطات، برنامه هایی از جمله برگزاری مداوم نشست های عملی تخصصی اجرا می کند که موضوعات این نشست ها، با توجه به اولویت های وزارت ارتباطات، نیازهای بخش فاوای کشور و پیشرفت های جهانی در این حوزه تعیین می شود که موضوعاتی نظیر شبکه ملی اطلاعات و دولت هوشمند در صدر آن قرار دارند.

پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه، با ارائه نتایج مطالعات پژوهش‌های انجام شده و ضرورت تغییرالگو از دولت الکترونیک به دولت دیجیتال و اثرگذاری آن بر مفاهیمی مانند بازآفرینی روابط بین دولت ها و مردم، گسترش میزان مشارکت ذینفعان، شهروندان توانمندتر، افزایش مسئولیت پذیری در بخش دولتی و راه های جدید برای ایجاد هوشمندی جمعی، سایت www.itrc.ac.ir را راه اندازی کرده وخدمات خود را به صورت الکترونیک ارائه می دهد.

سرویس های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در گذرگاه GSB و PGSB شرکت سیتاد

سرویس جستجوی منابع علمی حوزه فاوا

فرم درخواست مشاوره

فرم درخواست مشاوره (#9)