پست بانک یکی از بانک های دولتی است که فعالیت خود را جهت خدمت رسانی به نقاط محروم و مناطق روستایی در سال 1375 آغاز کرد. این بانک گسترده‌ترین بانک کشور از نظر دسترسی در نقاط دوردست ایران به‌شمار می‌آید و یازدهمین بانک دولتی است که هم اکنون به عنوان یکی از شرکت‌های مهم و کلیدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که با نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حال حاضر با دارا بودن حدود 407 شعبه، 6500 دستگاه پایانه و باجه بانکی روستایی و 13 هزار دفتر خدمات بانکی شهری و روستائی، در سراسر کشور انواع خدمات بانکی و مالی را به هموطنان عزیز ارائه می‌دهد.

پست بانک ایران با دارا بودن نیروی انسانی متخصص، شبکه گسترده بانکی و فناوری های پیشرفته، خود را عهده دار ارائه خدمات نوین و متمایز بانکی به کل کشور میداند و خدمات خود را در سایت www.postbank.ir  به مردم ارائه می‌دهد. یکپارچگی کانال های ارائه خدمات بانکی، سفارشی سازی و هوشمند سازی خدمات و توسعه همکاری با شرکای کلیدی، پست بانک ایران را در پیاده سازی بانکدای دیجیتالی پیشگام ساخته است.

سرویس های پست بانک در گذرگاه GSB و PGSB شرکت سیتاد

فرم درخواست مشاوره

فرم درخواست مشاوره (#9)