وزارت کشور از وزارتخانه‌های ایران است، که به اداره امور درون‌مرزی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. استانداری‌ها و فرمانداری‌‌ها و بخشداری ها از زیرمجموعه‌های وزارت کشور محسوب می‌شوند و از مهمترین وظایف این وزارتخانه برگزاری انتخابات است. این وزارتخانه دارای شش معاونت است.

وزارت كشور يكپارچه سازي مديريت خدمات را در دستور كار خود قرار داده و در اين راستا مستندسازي خدمات مبتني بر BPMN صورت پذيرفته و باتوجه به پلتفرم مربوطه، پس از پياده سازي هر خدمت، به روزرساني و مديريت تغييرات آن به آساني ميسر مي باشد. از جمله رویکردهای اتخاذ شده در وزارت کشور متناسب با نیازمندی خدمت گیرندگان ، ارائه موبایل اپلیکیشن ثبت نام داوطلبین در انتخابات و فراهم ساختن امکان ثبت نام الکترونیک، می باشد.

سرویس های وزارت کشور در گذرگاه GSB و PGSB شرکت سیتاد

استعلام سلامت حوزه آموزش

فرم درخواست مشاوره

فرم درخواست مشاوره (#9)