وزارت علوم و آموزش عالی در پی تاسیس دانشگاه تهران و ورود آموزش عالی مدرن در ایران، تشکیل شد. با ادغام وزارتخانه فرهنگ و هنر و وزارت علوم و آموزش عالی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی در سال 1357 تشکیل شد. نام این وزارتخانه نیز در سال ۱۳۷۹ به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر یافت. کارکرد اصلی این مجموعه، سیاستگذاری کلان حوزه آموزش عالی و دانشگاه های ایران است.

با توجه به این که استقرار دولت الکترونیک به علت صرفه جوئی‌ها، تسریع در امور و شفاف سازی است، از همین رو از طرف وزیر علوم،تحقیقات و فناوری یکی از برنامه های مهم این وزارت استقرار دولت الکترونیک است. در این راستا سایت isic.ir برای ارائه خدمات دانشجویی و اعضای هیئت علمی راه اندازی شد.

هدف اصلی این سایت به اشتراک گذاری منابع است که این منابع شامل همه منابعی است که امکان بازنمائی آنها در فضای سایبر وجود دارد. با استقرار دولت الکترونیک، داده هایی که در قسمت های مختلف سازمان تولید می شود به اشتراک گذاشته می شود و از تکرار داده و نادرست بودن آن و سبب یکپارچگی در سازمان و حذف کارهای موازی می شود.

سرویس های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گذرگاه GSB و PGSB شرکت سیتاد

استعلام مدارک تحصیلی

استعلام دانشجویان فعال

فرم درخواست مشاوره

فرم درخواست مشاوره (#9)