وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تابستان 1383 و همزمان با آخرین سال برنامه پنج ساله سوم کشور از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین اجتماعی تأسیس شده است و وظیفه سیاستگذاری و برنامه ریزی فعالیت‌های بیمه ای، حمایتی و امدادی را دارد.

طی سال های اخیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه خدمات الکترونیک رشد چشمگیری داشته است، ارائه بیش از ١٨٠ خدمت شناسنامه دار و الکترونیکی شدن بیش از ٨٨ درصد سازمان های تابعه وزارت مذکور موید این رشد است. با توجه به اینکه هدف حوزه خدمات الکترونیک این وزارتخانه تسهیل خدمات به جامعه هدف، گسترش سطح کمی و کیفی خدمات و توسعه زیرساخت‌های لازم بوده است، در سال ۱۴۰۰ توانسته است رتبه اول توسعه دولت الکترونیک را در میان ۱۶۶ دستگاه به خود اختصاص دهد.

وب سرویس های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گذرگاه PGSB شرکت سیتاد

  • نام و وضعیت تعاونی
  • بیمه های اجتماعی
  • صدور گواهینامه (کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور
  • مشخصات ثبتی شرکت به همراه اعضا
  • صدور یا تمدید مجوز تشکیل تعاونی، اتاق تعاون و اتحادیه ها
  • کارورزی
  • صدور یا تمدید مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی (حضوری – مجازی – دریایی)
  • وضعیت ثبت و تشکیل تعاونی ها
  • صدور یا تمدید مجوز مشاغل خانگی