وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ماموریت اصلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فراهم آوردن موجبات تأمین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی، است. این وزارتخانه در بدو تاسیس ۳ هدف عمده را سرلوحه عملکرد خود قرار داد؛ بهداشت، درمان و آموزش و پژوهش پزشکی.

وزارت بهداشت درمان و آموزش در راستای اهداف دولت الکترونیک و تسهیل امور بهداشتی و درمانی و رفاه ملت ایران، با راه اندازی سایت behdasht.gov.ir خدمات الکترونیکی خود را ارائه می‌دهد.

وب سرویس های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در PGSB شرکت سیتاد

  • پایش بیماری‌های واگیر(ماسک)
  • پایش بیماری‌های واگیر(استعلام وضعیت ابتلا به کرونا)
  • سرویس ماسک(استعلام تزریق واکسن)