وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از ۱۹ وزارتخانه دولت ایران و مسئول تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور، اجرای سیاست‌های مالیاتی و برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای دیگر است. این وزارتخانه مسئولیت دارد تا سیاست های اقتصادی و مالی کشور را تنظیم نماید و برنامه ­های همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری مشترک با کشورهای دیگر را بر عهده دارد.حوزه اقتصاد حوزه‌ای موثر بر رضایت و رفاه مردم است. اقتصاد کارامد در وضعیت معیشتی و رفاه مردم قابل ملاحظه است. در نتیجه هدف اصلی هر برنامه اقتصادی ارتقای قدرت خرید خانوارها و رفاه عموم است..

وزارت امور اقتصادی و دارایی در دور هفتم ارزیابی دولت الکترونیک و در مسیر تحقق برنامه های اقتصاد هوشمند، حائز رتبه سوم بین وزارتخانه ها و چهارم میان دستگاه های اجرایی شد و با راه اندازی سایتmefa.ir خدمات الکترونیکی خود را ارائه می‌دهد و لازم به ذکر است که دستگاه‌های دولتی بیشترین خدمت‌گیرندگان آن می‌باشند.

 

وب سرویس های وزارت اموراقتصادی و دارایی در گذرگاه PGSB شرکت سیتاد

   
   
  • سرویس استعلام وضعیت شکوایه مودیان مالیاتی
  • سرویس سفته و برات الکترونیک
  • سرویس استعلام اعتبار بنزین شخص
  • سرویس درگاه ملی مجوز های کشور