صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، کاربردی نمودن دانش و دستاوردهای پژوهشی و همچنین تکمیل زنجیره ایده/ محصول/بازار، از شرکت‌های دانش‌بنیان پشتیبانی و حمایت می کند. این سازمان خدمات مالی و اعتباری از جمله کمک، تسهیلات و مشارکت برای شرکت های دانش بنیان تأمین می‌نماید. به طور کلی هدف نهایی صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان یک نهاد توسعه‌ای کمک به رونق اقتصادی کشور از طریق حوزه‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های برتر می‌باشد.شرکت‌های دانش بنیان به منظور اخذ تسهیلات می‌توانند به سامانه غزال صندوق نوآوری به آدرس https://ghazal.inif.ir/مراجعه و درخواست را ثبت کنند. صندوق نوآوری و شکوفایی نیز این درخواست‌ها را بررسی کرده و شرکت‌ها را به تناسب نیازهایشان و طرحی که قرار است اجرا کنند، به یکی از بانک‌ها معرفی می‌کنند تا از تسهیلات پیش‌بینی شده بهره‌مند شوند.

سرویس‌های صندوق نوآوری و شکوفایی در گذرگاه PGSB شرکت سیتاد

سرویس درگاه تخصصی صدور مجوز

فرم درخواست مشاوره

فرم درخواست مشاوره (#9)