سرویس کارت هوشمند ملی
سرویس کارت هوشمند ملي بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست مشاوره

احراز هویت و امضای دیجیتال

سازمان ثبت احوال

GSB

در برنامه های دولت هوشمند، حذف اسناد کاغذی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین ارائه کپی کارت ملی باعث سوء استفاده های زیادی شده است. بنابرای سازمان ثبت احوال این سرویس برخط را جایگزین کپی کارت ملی کرده است و تا مدت‌زمان قانونی اعلام شده در استعلام توسط دستگاه استعلام‌کننده و همچنین سازمان ثبت‌احوال کشور معتبر است. سرویس کارت هوشمند ملي برای حذف اخذ کپی کارت ملی است. دریافت سرویس آنلاین «گواهی تایید صحت کارت هوشمند ملی» از سازمان ثبت‌احوال پس از اخذ مجوز از سازمان ثبت احوال توسط سیتاد اپراتور گذرگاه عمومی خدمات دولت امکان پذیر است.

  • ارگان‌های دولتی
  • دستگاه‌های اجرایی
فرم درخواست مشاوره (#9)