سرویس پیام کوتاه دولت همراه
سرویس پیام کوتاه دولت همراه بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست خرید

سایر خدمات عمومی دولت

سازمان فناوری اطلاعات ایران

PGSB

سامانه دولت همراه، بستر و زیرساخت واحدی برای ارائه خدمات الکترونیکی پرکاربرد سازمان‌های دولتی جهت استفاده توسط اقشار مختلف جامعه می‌باشد. از جمله کارکردهای اصلی سرویس پیام کوتاه دولت همراه، ارسال الکترونیکی بدون واسطه اعلان‌های رسمی و مکاتبات  دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور به آحاد مردم و موسسات حقوقی است. این سرویس که طی آن پیامک‌های دستگاه‌های اجرایی برای مردم با سرشماره 4040 ارسال خواهد شد و ارایه خدمات دستگاه‌های اجرایی نیز با شماره‌گیری کد دستوری #4* امکان‌پذیر است، کاهش کلاهبرداری‌های پیامکی و فیشینگ را به دنبال دارد.

  • ارسال پیام کوتاه (SMS)
  • وضعیت پیامک
  • اطلاعات کاربری
  • لیست پیامک های دریافتی
  • اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی