سرویس عکس
سرویس عکس سازمان ثبت احوال بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست مشاوره

احراز هویت و امضای دیجیتال

سازمان ثبت احوال

GSB

سرویس عکس خدمتی جهت پاسخگویی به تأیید عکس متقاضیان در دفاتر احراز هویت و ادارات ثبت احوال است. این سرویس عکس ارائه شده را با داده های ثبت احوال بر اساس الگوریتم های هوش مصنوعی ارزیابی و تطبیق می دهد و نتیجه بررسی را اعلام می کند. کسب و کارها در صورت دریافت مجوز از سازمان ثبت احوال می توانند این سرویس را از بازارچه API سیتاد دریافت کنند.

  • تایید عکس
  • ارگان‌های دولتی
  • دستگاه‌های اجرایی
فرم درخواست مشاوره (#9)