شناسنامه سرویس سطح سواد آموز
سرویس استعلام سطح سواد آموز بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست مشاوره

سایر خدمات عمومی دولت

وزارت آموزش وپرورش

GSB

سرویس سطح سواد آموز به منظورکاهش مراجعات حضوری و سرعت در ارایه خدمات به ارگان ها و ادارات، بدون محدودیت برای استعلام و آگاهی از سطح سواد مخاطبان ارایه می شود.

همچنین در سامانه سوادآموزی لایه «مدرسه» پیش‌بینی شده است. هر یک از واحدهای آموزشی مجری طرح سوادآموزی، به عنوان کاربر سامانه سوادآموزی، با سطح دسترسی مشخص و تعریف شده با اختصاص نام کاربری می توانند فعالیت کنند. بنابراین در صورت مراجعه بی سوادان یا کم سوادان به مدرسه، امکان استعلام سطح سواد از سوی مدرسه وجود دارد. در صورت مشخص شدن وضعیت سطح سواد داوطلبان استعلام شده، پیش‌ثبت‌نام از سوی مدیر مدرسه انجام و با تایید ناظر از سوی شهرستان کلاس به مرحله جاری تبدیل می‌شود.

شرکت سیتاد، اپراتور گذرگاه خدمات دولت، سرویس سطح سوادآموز را در جهت بررسی سطح سواد مخاطبان در سطح GSB ارائه می کند. متقاضیان می توانند بعد از اخذ مجوز از وزارت آموزش و پرورش این سرویس را در کوتاه ترین زمان از طریق بازارچه API سیتاد دریافت کنند.

  • پاسخ به استعلام سطح سواد
  • ارگان‌های دولتی
  • دستگاه‌های اجرایی
فرم درخواست مشاوره (#9)