سرویس خدمات مکان محور (GNAF)
سرویس خدمات مکان محور (GNAF) بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست خرید

مکان محور

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

PGSB

داشتن اطلاعات هویت مکانی اشخاص نیاز مهم بسیاری از کسب و کارها است. به همین دلیل شرکت پست اقدام به ارائه سرویسی در گذرگاه عمومی خدمات دولت کرده است که این نیاز را در دولت الکترونیک پاسخ دهد. سرویس درخواست اعتبارسنجي آدرس مرتبط با کد پستي جهت احراز نشانی اقامت مشتریان حقیقی و یا حقوقی، سازمان و شرکت‌ها ،جهت صحت سنجی و راستی آزمایی نشانی پستی (محل کار یا منزل) شهروندان در گردآوری اطلاعات هویت مکانی دقیق می‌باشد.

  • پيگيري اعتبارسنجي آدرس مرتبط با کد پستي
  • ارگان‌های دولتی
  • دستگاه‌های اجرایی