سرویس توليد گواهي کدپستي با شماره تراکنش
سرویس توليد گواهي کدپستي بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست مشاوره

مکان محور

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

GSB

شرکت ملی پست ایران به منظور تایید کد پستی ده رقمی و نشانی مرتبط با آن خدمتی را تعریف کرده است که اصطلاحاً به آن «گواهی کد پستی» می‌گویند. این گواهی بر اساس اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی کد پستی ده رقمی صادر می‌شود و قابل ارائه به به نهادهای دولتی و موسسات خصوصی برای اعلام درستی نشانی و ارتباط کدپستی با آن آدرس است. این سرویس به منظور پاسخگویی به نیاز تأیید کد پستی ده رقمی و نشانی مرتبط با آن می‌باشد.

  • توليد گواهي کدپستي با شماره تراکنش
  • ارگان‌های دولتی
  • دستگاه‌های اجرایی
فرم درخواست مشاوره (#9)