سرویس اعلام شاخص‌ها به سامانه پاک
سرویس اعلام شاخص‌ها به سامانه پاک بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست مشاوره

سایر خدمات عمومی دولت

وزارت جهاد کشاورزی

GSB

این سرویس جهت رفع نیاز اعلام شاخص ها به سامانه پاک، که مرکزی برای دیده‌بانی شاخص‌های کلیدی در تمام بخش‌ها، بخصوص در بخش‌های اقتصادی به‌منظور رصد فضای کسب‌وکار در کشور و در راستای خدمات‌رسانی به مردم و همچنین مدیریت حوزه‌های خرد و کلان بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی است. وزارت اقتصاد، صنعت و معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامان های بورس، گمرک، ثبت‌احوال، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نفت، بانک مرکزی و سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده از جمله دستگاه‌هایی هستند که اطلاعات خود را در سامانه قرارداده اند.

دسترسی به سرویس اعلام شاخص ها به سامانه پاک در بازارچه API سیتاد در دسترس است و بعد از اخذ مجوز از سازمان ارائه دهنده سرویس در سطح GSB قابل ارائه می باشد.

  • خدمات‌رسانی به مدیریت حوزه‌های خرد و کلان بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی
  • ارگان‌های دولتی
  • دستگاه‌های اجرایی
فرم درخواست مشاوره (#9)