سرویس اطلاعات مشتري
سرویس اطلاعات مشتري بانک مرکزی بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست مشاوره

سایر خدمات عمومی دولت

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

GSB

این سرویس به منظور ارائه اطلاعات وضعیت حساب و مشخصات صاحب حساب در قبال دریافت شناسه شبا است. سازمان های داری مجوز می توانند از طریق سیتاد، اپراتور گذرگاه خدمات دولت، به سرویس اطلاعات مشتری در سطح GSB دسترسی داشته باشند.

  • اطلاعات مشتری
  • ارگان‌های دولتی
  • دستگاه‌های اجرایی
فرم درخواست مشاوره (#9)