سرویس اطلاعات داشبورد ریاست جمهوری
سرویس اطلاعات داشبورد ریاست جمهوری بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست مشاوره

سایر خدمات عمومی دولت

وزارت جهاد کشاورزی

GSB

داشبورد ریاست جمهوری، با حمایت و همکاری سازمان فناوری اطلاعات و نهاد ریاست جمهوری طراحی و تولید شده است. ارائه اطلاعات صحیح شفاف و بروز برای نهادهای حاکمیتی کشور، نهادینه کردن برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری صحیح بر اساس اطلاعات داشبورد، ارائه تصویر واقع گرایانه از عملکرد زیرمجموعه‌های دولت در راستای شفافیت اطلاعاتی و بسترسازی تبادل اطلاعات مدیریتی میان دستگاه‌های اجرایی، امکان تجمیع اطلاعات و داده‌های بخش‌های مختلف، از جمله اهداف این سامانه می‌باشد.

سازمان های دارای مجوز می توانند برای دسترسی به داشبورد ریاست جمهوری از طریق بازارچه API سیتاد اقدام نمایند. این سرویس در سطح GSB  قابل ارائه است.

  • رصد فضای کسب‌ وکار در کشور
  • ارگان‌های دولتی
  • دستگاه‌های اجرایی
فرم درخواست مشاوره (#9)