سرویس اطلاعات تکمیلی مجوز مشاغل خانگی
سرویس اطلاعات تکمیلی مجوز مشاغل خانگی بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست خرید

سایر خدمات عمومی دولت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

PGSB

این سرویس در راستای صدور و یا تمدید مجوز آن دسته از فعالیت‌هایی است که توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل گرفته و منجر به تولید خدمت یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می‌شود. سرویس اطلاعات تکمیلی مجوز مشاغل خانگی در بستر گذرگاه عمومی خدمات دولت سیتاد PGSB ، قابل ارائه به کسب و کارهای دارای مجوز وزارت تعاون می باشد.

  • بیمه خویش فرما
  • تسهیلات و بازارچه‌های محلی جهت عرضه محصولات خانگی
  • افراد دارای مشاغل خانگی