سرویس استعلام هویت سازمان ثبت احوال
سرویس استعلام هویت سازمان ثبت احوال در بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست مشاوره

احراز هویت و امضای دیجیتال

سازمان ثبت احوال

PGSB - GSB

سرویس استعلام هویت خدمتی جهت پاسخگویی به استعلامات هویتی و احراز هويت متقاضیان از پايگاه اطلاعات سازمان ثبت احوال، به صورت الکترونیکی است و در پیشخوان‌های ارائه خدمات به صورت انفرادی و یا دسته‌ای ارائه می شود. سرویس استعلام هویت ثبت احوال از طریق بازارچه API سیتاد در دسترس است.

  • ارائه خدمات هویتی مطلوب به صورت الکترونیکی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به ارگان‌های دولتی در حداقل زمان ممکن
  • پاسخگویی به استعلامات مراجع قانونی و تصدیق هویت افراد
  • ارگان‌های دولتی
  • دستگاه‌های اجرایی
  • اشخاص حقوقی

لازم است بالاترین مقام کسب و کار نامه درخواست خود را به رئیس سازمان ثبت احوال ارسال کند

سپس جلسات فنی برگزار می گردد و طی آن به بررسی وضعیت شبکه و امنیت خطوط بستر دریافت سرویس پرداخته می شود

پس از بررسی های لازم و در صورت احراز صلاحیت دریافت سرویس استعلام هویت ثبت احوال، تفاهم نامه ای با حضور سرویس گیرنده و اداره حقوقی و مالی سازمان امضا می شود و مجوز ارائه می گردد.

کسب و کارها می توانند از طریق تماس با کارشناسان سیتاد یا تکمیل فرم درخواست مشاوره، پیش نویس نامه مورد نظر را دریافت نمایند.

فرم درخواست مشاوره (#9)