سرویس استعلام دسته ای
سرویس استعلام دسته ای سازمان ثبت احوال بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست مشاوره

احراز هویت و امضای دیجیتال

سازمان ثبت احوال

GSB

برخی کسب و کارها نیاز به استعلام هویت دسته ای دارند. سازمان ثبت احوال برای پاسخگویی به این نیاز سرویس استعلام دسته ای را ارائه می کند. سرویس استعلام هویت خدمتی جهت پاسخگویی به احراز هویت از پایگاه داده ثبت احوال به صورت الکترونیک در پیشخوان‌های ارائه خدمات به صورت دسته‌ای است. کسب و کارهایی که به این سرویس نیاز دارند می توانند پس از اخد مجوز از سازمان ثبت احوال، از طریق بازارچه API سیتاد جهت بهره برداری از این سرویس اقدام کنند.

  • ارائه خدمات هویتی مطلوب به صورت الکترونیکی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به ارگان‌های دولتی در حداقل زمان ممکن
  • ارگان‌های دولتی
  • دستگاه‌های اجرایی
فرم درخواست مشاوره (#9)