پست ایران به عنوان یکی از ارکان حیات سیاسی، اداری، اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی وهمچنین عامل همبستگی ملی و جهانی شناخته شده و در برقراری ارتباطات و فعالیت های جوامع نقش زیربنایی دارد. ایران یکی از پیشگامان صنعت پست در جهان به شمار می‌رود  و سابقه‌ای ممتاز در پیشینه پستی خود دارد. با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، پست ایران دستخوش تحولی عظیم شد. شیوه های نوین پستی روز به روز گسترش و کمیت و کیفیت خدمات ارتقا یافت.

توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمند سازی پست ایران برای دقت و سرعت بیشتر و رضایتمندی مردم مهمترین اولویت شرکت ملی پست ایران می‌باشد. شرکت پست ایران در این راستا میز خدمات الکترونیکی خود را در سایت www.post.ir برای فعالیت هایی نظیر استعلام کد پستی و رهگیری مرسولات پستی راه اندازی کرده است.

سرویس های پست در گذرگاه GSB و PGSB شرکت سیتاد

پاسخ به استعلام کد پستی

فرم درخواست مشاوره

فرم درخواست مشاوره (#9)