شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در طول عمر 40 ساله فعالیت خود، همواره به عنوان بازوی توانمند دولت در انجام وظایف حاکمیتی تهیه و تأمین، خرید، ذخیره‌سازی و توزیع کالاهای اساسی کشور مطرح بوده و با برخورداری از تجربیات و امکانات فراوان و بدنه کارشناسی قوی، یکی از برندهای شناخته شده و معتبر جمهوری اسلامی ایران در بازار جهانی کالاهای اساسی به شمار می‌رود، به گونه‌ای که بسیاری از چالش‌ها و بحران‌های مرتبط با کمبود کالاهای اساسی و پرمصرف  کشور در طول سالیان گذشته به سرپنجه تدبیر، توانمندی و اعتبارات بین‌المللی این شرکت مرتفع گردیده است.

شرکت بازرگانی دولتی ایران در راستای برنامه‌های توسعه پنجم و ششم در خصوص دولت الکترونیک و هوشمندسازی برای استقرار گام‌های مهم فناوری از جمله: الکترونیکی کردن خدمات با اولیوت خدمات قابل ارائه به مردم، انجام اصلاحات ساختاری در فرآیندهای اجرایی منطبق بر الزامات توسعه دولت الکترونیک، استانداردسازی در گامهای ارتباطی و رسمی سازمانی و … به تدریج در برنامه‌های سازمانی قرار گرفت.

سرویس‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران در گذرگاه PGSB شرکت سیتاد

فرم درخواست مشاوره

فرم درخواست مشاوره (#9)