شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) با هدف کنترل و نظارت، سیاست‌گذاری و پایش، تحلیل و برنامه‌ریزی، رصدگری و آینده‌پژوهی، توسعه زیرساخت‌های فنی، حقوقی، قانونی، نظارتی و انسانی شبکه پرداخت الکترونیک کشور و همچنین مدیریت بازار و رانت‌زدایی از آن به عنوان بازوی بانک مرکزی در دهم دی ماه سال 1390 تشکیل شد.

از قابلیت‌های سامانه شاپرک می‌توان به تراکنش حاصل از برگشت از خرید، احراز هویت دارنده کارت، قابلیت کارت به کارت از طریق دستگاه کارت‌خوان، اخذ ۱۰ گردش آخر کارت با دستگاه کارت‌خوان و … اشاره کرد.

سرویس‌های شاپرک در گذرگاه PGSB شرکت سیتاد

دریافت و پاسخ به استعلام‌های وزارت کشور

فرم درخواست مشاوره

فرم درخواست مشاوره (#9)