سرویس پاسخ به استعلام کد پستی
سرویس پاسخ به استعلام کد پستی شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست مشاوره

خدمات مکان محور

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

PGSB

اشخاص حقوقی (دولتی، عمومی و یا خصوصی) دارای بانک اطلاعات نشانی مشتریان خود هستند و یا دارای سامانه‌ای هستند که در آن لازم است نشانی و کدپستی مشتریان آنها احراز گردد. این اشخاص می توانند از طریق گذرگاه عمومی خدمات دولت سیتاد به بانک اطلاعات کدپستی متصل شده و از طریق وب سرویس، کدپستی مشتریان خود را برای بررسی نشانی و یا مختصات جغرافیایی استعلام کنند. در بازارچه API سیتاد سرویس پاسخ به استعلام کدپستی شرکت پست ایران  در بستر PGSB ارائه می گردد.

  • استعلام کدپستی
  • مختصات جغرافیایی
  • ارگان‌های دولتی
  • دستگاه‌های اجرایی
فرم درخواست مشاوره (#9)