سرویس پاسخ به استعلام ارتباط بیمه‌ای بیمه شدگان
سرویس پاسخ به استعلام ارتباط بیمه‌ای بیمه شدگان تامین اجتماعی در بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست مشاوره

خدمات حوزه سلامت

سازمان تأمین اجتماعی

PGSB

این سرویس جهت پاسخ به استعلامات مراجع برون سازمانی در خصوص وضعیت پوشش بیمه‌ای و درمانی افراد حقیقی از طریق سازمان تأمین اجتماعی ارائه می‌شود. سازمان های دارای مجوز از سازمان تامین اجتماعی می توانند از طریق درگاه PGSB سیتاد به این سرویس دسترسی داشته باشند.

  • پاسخ به استعلام ارتباط بیمه‌ای بیمه شدگان تامین اجتماعی
  • کسب و کارها
فرم درخواست مشاوره (#9)