سرویس وضعیت ثبت و تشکیل تعاونی ها
سرویس وضعیت ثبت و تشکیل تعاونی ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست مشاوره

سایر خدمات عمومی دولت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

PGSB

مطابق ماده 51 و 52 قانون بخش تعاون کشور صدور مجوز تشکیل تعاونی، اتاق تعاون و اتحادیه‌ها بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد که در این خصوص وزارتخانه پس از درخواست متقاضیان و بررسی‌های لازم نسبت به صدور مجوز اقدام می‌نماید. در صورتی که هر یک از شرایط مندرج در قانون از سوی تعاونی‌ها ساقط گردید (به طور مثال مدت زمان تعاونی منقضی گردد) تعاونی به حالت غیرفعال درآمده که در این صورت مدیران تعاونی می‌تواند با درخواست انحلال تعاونی و مصوب نمودن آن در مجمع فوق‌العاده اقدام قانونی نمایند. سیتاد امکان ارائه این سرویس را در درگاه PGSB دارد. لازم است کسب و کارهایی که تمایل به بهره برداری از این سرویس دارند از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوز اخذ نمایند.

  • صدور یا تمدید مجوز تشکیل تعاونی، اتاق تعاون و اتحادیه ها
  • ابطال مجوز تشکیل تعاونی، اتاق تعاون و اتحادیه ها
  • کسب و کارها
فرم درخواست مشاوره (#9)