سرویس‌های عمومی سامانه یکپارچه مدیریت مصارف آرد
سرویس عمومی سامانه یکپارچه مدیریت مصارف آرد شرکت بازرگانی دولتی ایران در بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست مشاوره

سایر خدمات عمومی دولت

شرکت بازرگانی دولتی ایران

PGSB

سامانه یکپارچه مدیریت مصارف آرد کشور به منظور پیشبرد تکالیف محوله برای تأمین و انجام فروش آرد به واحدهای نانوایی و صنایع آردبر در مرحله بهره‌برداری است. با ورود به این سامانه می‌توان از وضعیت کلی خریداران و سهمیه‌ها مطلع شد. شرکت سیتاد به عنوان اپراتور اول گذرگاه عمومی خدمات دولت امکان ارائه این سرویس را در درگاه PGSB به کسب و کارهایی دارد که دارای مجوز از شرکت بازرگانی دولتی ایران باشند.

  • استعلام وضعیت کلی خریداران
  • دریافت توکن شرکت مادرتخصصی بازرگانی
  • استعلام اطلاعات خریدار
  • استعلام اطلاعات سهمیه های خریداران
فرم درخواست مشاوره (#9)