سرویس صدور یا تمدید مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی (حضوری- مجازی- دریایی)
سرویس صدور یا تمدید مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی (حضوری- مجازی- دریایی) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست مشاوره

سایر خدمات عمومی دولت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

PGSB

دفاترکاریابی با ثبت‌نام از بیکاران جویای کار و کسب آمار و اطلاعات مورد نیاز از آنان و همچنین از طریق برقراری ارتباط با کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی نقش عمده‌ای را در زمینه شناخت وضعیت بازار کار کشور ایفاء می کنند و با فراهم کردن زمینه لازم جهت معرفی بیکاران فاقد مهارت به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به پویایی بازار کار کمک خواهند نمود. سرویس مجوز کاریابی در راستای تسریع در پاسخگویی به متقاضیان و دسترسی به موقع به آمار و اطلاعات مرتبط با ثبت درخواست صدور مجوز فعالیت کاریابی‌ها، سامانه الکترونیکی ثبت و صدور مجوز کاریابی غیردولتی در سراسر کشور راه‌اندازی گردیده است. در بازارچه خدمات سیتاد سرویس مجوز کاریابی به کسب و کارهای دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه می گردد.

  • صدور یا تمدید مجوز کاریابی‌های غیر دولتی داخلی (حضوری- مجازی- دریایی)
  • کاریابی‌ها
  • افراد جویای کسب‌وکار
فرم درخواست مشاوره (#9)