سرویس صدور گواهینامه (کارنامه) شغلی
ایرانیان شاغل در خارج از کشور
سرویس صدور گواهینامه (کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجنماعی دربازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست مشاوره

سایر خدمات عمومی دولت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

PGSB

کلیه کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور که به صورت فردی (در گذرنامه آنان نام کشوری که در آن شاغل می‌باشند به عنوان کشور محل اقامت درج گردیده است) و یا در قالب صدور خدمات فنی و مهندسی (شرکتی) به خارج از کشور عزیمت نموده‌اند می‌توانند با ورود به سامانه و در صورت ثبت اطلاعات هویتی و شغلی خود و بارگذاری تصاویر مدارک لازم، تقاضای دریافت گواهینامه شغلی نمایند. این سرویس در کسب و کارهای مرتبط که نیاز به دریافت استعلامات سرویس کارنامه دارند و مجوز را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت کرده اند در بستر PGSB قابل ارائه است.

  • صدور گواهینامه (کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور
  • ایرانیان شاغل در خارج از کشور
  • کسب و کارهای مرتبط
فرم درخواست مشاوره (#9)