سرویس صدور تأییدیه تحصیلی
سرویس صدور تأییدیه تحصیلی وزارت آموزش و پرورش در بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست مشاوره

سایر خدمات عمومی دولت

وزارت آموزش و پرورش

PGSB

متقاضیان تأییدیه مدارک با درج مشخصات فردی و مشخصات مدرک تحصیلی خود از منطقه آموزش و پرورش صادر کننده مدرک، برای دانشگاه یا هر سازمان استعلام گیرنده تقاضای استعلام مدرک تحصیلی نمایند. این درخواست در مناطق آموزش و پرورش بررسی می‌شود و در صورت وجود و صحت مدرک تحصیلی متقاضی، بر اساس مدارک و مستندات موجود در آموزش و پرورش گواهی تأییدیه مدرک تحصیلی مورد نظر را صادر می‌نماید. این تأییدیه مدرک به صورت الکترونیک برای استعلام گیرنده ارسال می‌شود. برخی کسب و کارها برای صحت سنجی اطلاعات خود نیاز به فراخوانی این سرویس دارند و بنابراین لازم است بعد از اخذ مجوز از وزارت آموزش و پرورش این سرویس را از سیتاد دریافت کنند.

  • دو مدرک تأییدیه تحصیلی و سوابق فارغ‌التحصیلی (ریز نمرات و محل‌ها‌ی تحصیل) برای ثبت‌نام در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و کلیه سازمان‌های استعلام گیرنده صادر می‌شود.

  • داوطلبانی که در کنکور شرکت کرده‌اند.
  • افرادی که می‌بایست مدرک تحصیلی خود را توسط دارالترجمه‌ها ترجمه نمایند.
  • افرادی که می‌خواهند در ارگان خاصی استخدام شوند.
فرم درخواست مشاوره (#9)