سرویس سفته و برات الکترونیک
سرویس سفته و برات الکترونیک سازمان امور اقتصاد و دارایی در بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست مشاوره

مالی و پرداخت

سازمان امور اقتصاد و دارایی

GSB

سرویس سفته و برات الکترونیکی امور اقتصاد دارایی یک خدمت است که در چارچوب پروژه خزانه داری الکترونیک طراحی و راه اندازی شده است. این سرویس به مودیان امکان می دهد تا به جای استفاده از سفته ها و برات های کاغذی، از سفته ها و برات های الکترونیکی که با هوش مصنوعی و امضای دیجیتال تولید می شوند، استفاده کنند. این سرویس دارای مزایایی مانند صرفه جویی در زمان و هزینه، دسترسی آسان، کاهش خطر جعل و تقلب، اختصاص شناسه یکتا و یکپارچگی سند می باشد. مسئولیت احراز هویت و اعتبار سنجی ذی نفعان برای دریافت خدمات بر عهده ی کارگزارن است و لازم است آن ها در سامانه های خود فرایند های لازم برای احراز هویت و اعتبار سنجی افراد را داشته باشند.  کسب و کارهایی که نیاز به درخواست تسهیلات بانکی، تأمین مالی، توزیع و زنجیره تأمین دارند، می توانند از سرویس سفته و برات الکترونیک امور اقتصاد دارایی استفاده کنند. شرکت سیتاد به عنوان اپراتور گذرگاه عمومی خدمات دولت امکان ارائه این سرویس را به کسب و کارهایی دارد که دارای مجوز از سازمان امور اقتصاد و دارایی باشند.

  • درخواست صدورسفته
  • استعلام وضعيت سفته
  • ضمانت سفته
  • واخواست سفته
  • استعلام وضعيت برات الکترونيکي
  • درخواست ضمانت برات
  • درخواست تسويه برات
  • درخواست صدورسفته برات
  • بانک ها و موسسات مالی
فرم درخواست مشاوره (#9)