سرویس درخواست صدور گواهی 186 بر خط
سرویس درخواست صدور گواهی 186 بر خط سازمان امور مالیاتی کشور در بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست مشاوره

سایر خدمات عمومی دولت

سازمان امور مالیاتی

PGSB

طبق تبصره ۱ ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، شعب بانک موظف هستند وضعیت بدهی متقاضیان وام را از واحد مالیاتی مربوطه استعلام کنند. سرویس درخواست صدور گواهی 186 بر خط در راستای سهولت در انجام این فرآیند توسعه داده شده است. با ثبت الکترونیکی درخواست توسط شعب بانک، درخواست به کارتابل واحد مالیاتی مربوطه رفته و پس از بررسی توسط کارشناس مربوطه، پاسخ به‌صورت الکترونیکی برای بانک درخواست کننده ارسال می‌شود. استعلامات برای وقتی که می‌خواهند از وزرات صمت کارت بازرگانی بگیرند یا از اصناف جواز کسب بگیرند و موارد مشابه نیز صورت می‌پذیرد. شرکت سیتاد به عنوان اپراتور گذرگاه عمومی خدمات دولت امکان ارائه این سرویس را در درگاه PGSB به کسب و کارهایی دارد که دارای مجوز از سازمان امور مالیاتی کشور باشند.

  • استعلام و پردازش مجدد درخواست گواهی 186
  • دریافت و پردازش درخواست گواهی 186 بر خط
  • بررسی اصالت گواهی
  • بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری
فرم درخواست مشاوره (#9)