سرویس خدمات وجود معلولیت
سرویس خدمات وجود معلولیت سازمان بهزیستی کشور در بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست مشاوره

سایر خدمات عمومی دولت

سازمان بهزیستی کشور

PGSB

سرویس خدمات وجود معلولیت سازمان بهزیستی کشور یک سرویس الکترونیکی است که به کسب‌وکارهای دارای مجوز از سازمان بهزیستی کشور ارائه می‌شود. این سرویس به کسب‌وکارها امکان می‌دهد که از وضعیت معلولیت، خدمات حمایتی، وضعیت کمیسیون پزشکی و آخرین واریز مستمری افراد دارای معلولیت استعلام بگیرند. این سرویس را سیتاد در گذرگاه PGSB ارائه می‌کند.

  • استعلام وجود معلولیت
  • شرکت‌های بیمه
  • شرکت‌های توانبخشی
  • شرکت‌های تولید و توزیع لوازم پزشکی
فرم درخواست مشاوره (#9)