سرویس خدمات مکان محور (GNAF)
سرویس خدمات مکان محور (GNAF) شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست مشاوره

خدمات مکان محور

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

PGSB

داشتن اطلاعات هویت مکانی اشخاص نیاز مهم بسیاری از کسب و کارها است. به همین دلیل شرکت پست اقدام به ارائه سرویسی در گذرگاه عمومی خدمات دولت کرده است که این نیاز را در دولت الکترونیک پاسخ دهد. سرویس خدمات مکان محور (GNAF) جهت احراز نشانی اقامت مشتریان حقیقی و یا حقوقی، سازمان و شرکت‌ها ،جهت صحت سنجی و راستی آزمایی نشانی پستی (محل کار یا منزل) شهروندان در گردآوری اطلاعات هویت مکانی دقیق می‌باشد. این سرویس در گذرگاه خدمات دولت بازارچه سیتاد قابل ارائه می‌باشد.

 • پيگيري اعتبارسنجي آدرس مرتبط با کد پستي
 • دریافت توکن
 • دریافت نشانی بصورت فیلدهای جداگانه با کدپستی
 • دریافت نشانی بصورت رشته ای با کدپستی
 • دریافت تلفن ثابت با کدپستی
 • دریافت مختصات جغرافیایی با کد پستی
 • اعتبارسنجی کدپستی
 • دریافت مختصات جغرافیایی Parcel با کدپستی
 • دریافت مختصاتدریافت مختصات GPS بصورت lat و lon با کد پستی
 • ارگان‌های دولتی
 • دستگاه‌های اجرایی
فرم درخواست مشاوره (#9)