سرویس تطبیق سیاح
سرویس تطبیق سیاح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست مشاوره

خدمات مالی و پرداخت

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

PGSB

سَیاح مخفف عبارت سامانه‌ی یکپارچه‌سازی حساب‌های مشتریان است. در سامانه‌ی سیاح هر کسی در هر بانکی که حساب دارد باید آن را با کد ملی خود به سامانه سیاح بانک مرکزی اظهار کند. این سامانه به سازمان امور مالیاتی کشور نیز متصل است. وب‌سرویس سیاح کاملاً در اختیار بانک است و مشتریان هیچ اطلاعاتی از آن نخواهند داشت.

در این سامانه کلیه عوامل مؤثر بر اعتبار مشتری از سامانه‌های مختلف نظیر ثبت‌احوال، پژواک، سماک و چک برگشتی بررسی می‌شود و پس از بررسی هویت مشتری و اعلام پاسخ مثبت از سامانه‌های ذکر شده ، بانک مرکزی کد سیاح را ارسال می‌کند. این سرویس در گذرگاه خدمات دولت بازارچه سیتاد قابل ارائه می‌باشد.

  • سرویس تطبیق سیاح
  • مشتریان خاص واجد شرایط
فرم درخواست مشاوره (#9)