سرویس استعلام فرونشست
سرویس استعلام فرونشست بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست خرید

سایر خدمات عمومی دولت

سازمان نقشه‌برداری

PGSB

سازمان نقشه‌برداری کشور به عنوان سازمان مرجع نقشه و اطلاعات مکانی و همچنین متولی پایش تغییرات پوسته زمین با استفاده از داده‌ها و اطلاعات مکانی موجود، شبکه‌های مبنایی مختلف و همچنین در اختیار داشتن تجهیزات مورد نیاز و افراد متخصص در اندازه‌گیری و تحلیل نتایج، مطالعه فرونشست دشت‌ها و مناطق مختلف کشور، نقشه فرونشست دشت‌های کشور را تهیه و سرویس‌های آنلاین استعلام مناطق درگیر این پدیده را در ژئوپورتال ملی این سازمان قرار داده است.

  • استخراج محدوده فرونشست بر اساس مختصات محدوده
  • کسب و کارهای دارای مجوز