سرویس استعلام فرونشست
سرویس استعلام فرونشست سازمان نقشه برداری در بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست مشاوره

سایر خدمات عمومی دولت

سازمان نقشه‌برداری

PGSB

سازمان نقشه‌برداری کشور به عنوان سازمان مرجع نقشه و اطلاعات مکانی و همچنین متولی پایش تغییرات پوسته زمین با استفاده از داده‌ها و اطلاعات مکانی موجود، شبکه‌های مبنایی مختلف و همچنین در اختیار داشتن تجهیزات مورد نیاز و افراد متخصص در اندازه‌گیری و تحلیل نتایج، مطالعه فرونشست دشت‌ها و مناطق مختلف کشور، نقشه فرونشست دشت‌های کشور را تهیه و سرویس‌های آنلاین استعلام مناطق درگیر این پدیده را در ژئوپورتال ملی این سازمان قرار داده است.

  • استخراج محدوده فرونشست بر اساس مختصات محدوده
  • کسب و کارهای دارای مجوز
فرم درخواست مشاوره (#9)