سرویس استعلام شناسه کارت واکسن
سرویس استعلام شناسه کارت واکسن وزارت بهداشت، درمان در بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست مشاوره

خدمات حوزه سلامت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

GSB

فرم درخواست مشاوره (#9)

سرویس استعلام شناسه کارت واکسن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای نظارت بر شیوع و مبارزه با بیماری کرونا اجرا می شود. کاربرد این سرویس این است که کسب و کارها میتوانند با استفاده از کد ملی و تاریخ تولد، شناسه دیجیتال تخصیص یافته به کارت واکسن شخص را استعلام نمایند. این سرویس به حفظ سلامت جامعه در برابر بیماری کرونا کمک می کند.

  • استعلام شناسه کارت واکسن

  • کسب و کارها