سرویس استعلام دانشجویان فعال
سرویس استعلام دانشجویان فعال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست مشاوره

سایر خدمات عمومی دولت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

PGSB

منظور از دانشجوی فعال، دانشجوی در حال تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی زیر نظر وزارت علوم می‌باشد. سرویس استعلام دانشجویان فعال، این امکان را فراهم می‌کند که فعال بودن یا نبودن دانشجویان مشخص شده و بر اساس این استعلام خدماتی همچون ارائه بسته‌های اینترنت رایگان و سایر خدمات ارزش افزوده قابل تعریف برای دانشجویان قابل ارائه می باشد. مراکز دارای مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می توانند این سرویس را از بازارچه خدمات سیتاد دریافت کنند.

  • استعلام دانشجویان فعال
  • دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی
  • دانشگاه‌ها
  • شرکت‌های دولتی و خصوصی
فرم درخواست مشاوره (#9)