سرویس استعلام اعتبار دفترچه درمانی
سرویس استعلام اعتبار دفترچه درمانی سازمان تامین اجتماعی در بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست خرید

خدمات حوزه سلامت

سازمان تامین اجتماعی

PGSB

سازمان تأمین اجتماعی به منظور سهولت در ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و مراکز درمانی، بازنشستگان و تمامی افرادی که دارای دفترچه درمانی بیمه تأمین اجتماعی می‌باشند بستری را به صورت اینترنتی فراهم نموده است. این سرویس به بیمه شدگان و مراکز درمانی امکان میدهد که به صورت غیرحضوری وضعیت پوشش بیمه درمان خود یا مراجعه کنندگان را بررسی کنند. بنابراین کلیه مراکز دارای مجوز می توانند به استعلام اعتبار دفترچه درمانی بعد از اخذ مجوز از سازمان تامین اجتماعی دسترسی داشته باشند. این سرویس در بازارچه سیتاد قابل ارائه است.

  • استعلام اعتبار دفترچه درمانی تأمین اجتماعی
  • بیمه شدگان
  • مستمری بگیران
  • کارفرمایان و افراد تحت تکفل
  • مراکز درمانی و آزمایشگاه ها