سرویس استعلام اصالت مجوز زمین
سرویس استعلام اصالت مجوز زمین بازارچه خدمات سیتاد
فرم درخواست خرید

سایر خدمات عمومی دولت

سازمان حفاظت از محیط زیست

PGSB

گاهی، افراد نیاز دارند تا برای پیگیری وضعیت مالکیت و استعلام زمین متعلق به خود یا دیگری، اقدام نمایند. سامانه استعلام زمین، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، راه اندازی شده است و افراد برای استعلام زمین های متعلق به خود و افراد دیگر، تحت شرایط خاص، می توانند از آن استفاده کنند. آدرس سامانه استعلام زمین، یا همان سایت ثبت من، my.ssaa.ir است و دریافت برخی از خدمات این سامانه و استفاده از آن امکانات، مستلزم ثبت نام در سامانه می باشد.

  • ثبت استعلام اصالت مجوز
  • دریافت توکن پنجره واحد زمین
  • دریافت اطلاعات پایه (کدینگ) های مورد نیاز جهت فراخوانی سرویس‌های استعلام اصالت مجوز زمین
  • پیگیری وضعیت بررسی استعلام اصالت مجوز زمین
  • اشخاص حقیقی و حقوقی