سازمان نقشه‌برداری کشور در سال 1332 تأسیس شده است و یک سازمان دولتی محسوب می‌شود. این سازمان در حوزه امور زیربنایی و زیرساختی فعالیت دارد و از لحاظ قانونی وابسته به سازمان برنامه و بودجه کشور است و وظایف حاکمیتی محوله از طریق آن سازمان به سازمان نقشه‌برداری کشور ابلاغ می‌گردد، گرچه نقش این سازمان در فعالیت  های وزارتخانه‌های دیگری چون راه و شهرسازی، نیرو، کشور، کشاورزی و… نیز قابل توجه است. این سازمان به‌عنوان عالی‌ترین نهاد حاکمیتی کشور در امور اطلاعات مکانی شناخته می‌شود. پایش تغییرات هندسی سرزمینی اعم از تغییرات ارتفاعی، ثقلی و مسطحاتی یکی از وظایف اساسی این سازمان است که در مدیریت مخاطرات طبیعی همچون فرونشست دشت‌ها و پهنه‌های زلزله‌خیز کشور اهمیت به سزایی دارد.

سازمان نقشه‌برداری در خصوص آخرین وضعیت اتصال سامانه‌های پرکاربرد خود به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، بیان کرده است که خدمات پرکاربرد شناسه دار سازمان از طریق این سامانه قابل‌پیگیری است. با راه‌اندازی این سامانه، احراز هویت یکپارچه کاربران به‌منظور استفاده از خدمات الکترونیکی بدون نیاز به ورود و احراز هویت مجدد در سامانه فروش محصولات سازمان نقشه‌برداری قابل انجام است.

سرویس‌های سازمان نقشه‌برداری در گذرگاه PGSB شرکت سیتاد

فرم درخواست مشاوره

فرم درخواست مشاوره (#9)