سازمان ملی استاندارد ایران تدوین‌کننده قوانین و قواعد مرتبط با استاندارد و اجراکننده و نظارت‌کننده بر آن‌ها است. این سازمان دارای ساختار دولتی به صورت زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری است. مؤسسه استاندارد ایران تنها سازماندر ایران است که بر طبق قانون می‌تواند استاندارد رسمی فراورده‌ها را تعیین و تدوین کند و اجرای آن‌ها را با کسب موافقت شورای عالی استاندارد اجباری اعلام کند.

بر اساس ارزیابی سازمان فناوری اطلاعات ایران و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، سازمان ملی استاندارد ایران با کسب امتیاز 91.90 در شاخص‌های ارزیابی استقرار دولت الکترونیک، در بین 10 دستگاه برتر قرار گرفته است. همچنین سازمان ملی استاندارد ایران؛ رتبه اول را در دو شاخص دولت مشارکتی و شفافیت دستگاهی در بین دستگاه‌های دولتی برتر کسب کرده است. هدف سازمان ملی استاندارد ایران از اتصال به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، یکپارچه سازی فرایند احراز هویت کاربران باهدف ایجاد امکان ورود یکپارچه ذی‌نفعان است.

سرویس‌های سازمان ملی استاندارد ایران در گذرگاه PGSB شرکت سیتاد

صدور مجوز های کسب و کار در درگاه ملی مجوز های کشور

فرم درخواست مشاوره

فرم درخواست مشاوره (#9)