سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران سازمانی دولتی است که بر امور مربوط به حفظ محیط‌زیست جمهوری اسلامی ایران نظارت دارد. این سازمان در سال 1350 از نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به “سازمان حفاظت محیط‌زیست” و نام شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید به “شورای عالی حفاظت محیط‌زیست” تبدیل شد و امور زیست‌محیطی از جمله پیشگیری از اقدام‌های زیان‌بار برای تعادل و تناسب محیط‌زیست نیز به اختیارات قبلی آن افزوده شد.

در سال 1353 پس از برپایی کنفرانس جهانی محیط‌زیست در استکهلم و با تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست در 21 ماده، این سازمان از اختیارات قانونی تازه‌ای برخوردار شد و از نظر تشکیلاتی نیز تا اندازه‌ای از ابعاد و کیفیت سازگار با ضرورت‌های برنامه‌های رشد و توسعه برخوردار شد.

سازمان حفاظت محیط‌زیست در سال‌های اخیر میز و پنجره واحد خدمات الکترونیک خود را در دسترس مردم قرار داده است. ارائه خدمات مبتنی بر داده، افزایش سرعت و کیفیت مناسب خدمات در هر ساعت از شبانه روز، حذف امضاهای طلایی و مداخلات پنهانی از مزایای دولت هوشمند در سازمان حفاظت محیط زیست به شمار می‌رود.

سرویس‌های سازمان حفاظت محیط زیست در گذرگاه PGSB شرکت سیتاد

فرم درخواست مشاوره

فرم درخواست مشاوره (#9)