سازمان حج و زیارت به صورت مستقل از سال 1370 و با هدف سياست‌گذاري، نظارت، هدايت و اداره امور حج و زيارت عتبات عاليات و برقراري ارتباط با كشورهاي اسلامي و مجامع بين المللي اسلامي در امر حج و زيارت و شناساندن ماهيت و ابعاد مختلف حج به حجاج تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد.

سازمان حج و زیارت به عنوان متولی اصلی موضوع اجرایی حج و عتبات کشور توانسته در راستای ارایه خدمات الکترونیکی به متقاضیان سایتwww.haj.ir را راه اندازی کرد و تمام خدمات خود از جمله پیش ثبت نام های عزیمت به حج و عتبات تا ثبت نام های قطعی و واریز وجه تمام شده را به صورت الکترونیکی انجام می دهد و در این رابطه رضایتمندی متقاضیان نیز به مراتب افزون تر شده است و در زمره توانمندترین سازمان ها در عرصه خدمات الکترونیکی محسوب می شود .

سرویس های سازمان حج و زیارت در گذرگاه GSB و PGSB شرکت سیتاد

ثبت نام و ودیعه گذاری حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات

سرویس استعلام افراد آماده اعزام به اربعین

فرم درخواست مشاوره

فرم درخواست مشاوره (#9)