سازمان ثبت احوال کشور شخصیت حقوقی مستقل از لحاظ اداری، مالی، و اجرایی و از حیث تشکیلاتی در دولت وابسته به وزارت کشور است. به دلیل گستردگی وظایف قانونی، این سازمان در اقصی نقاط کشور به ارائه خدمات مشغول بوده و پر مراجعه ترین سازمان دولتی است. سازمان ثبت احوال کشور به دلیل دراختیار داشتن اسناد هویت و تابعیت فردی و آمارهای حیاتی، یکی از ارکان مهم حکومت تلقی می شود.

از وظایف این سازمان می‌توان به ثبت ولادت و صدور شناسنامه، ثبت وفات و صدور گواهی، تعویض شناسنامه های موجود در دست مردم، ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات، صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه و تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی، ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی و صدور کارت شناسنایی ملی، جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن اشاره کرد.

جايگاه ثبت احوال در بخش زيرساخت دولت الکترونيکي کشور، بسيار کليدي و پر اهميت است. هر شهروند از ديد جامعة سامانه‌هاي الكترونيكي دولت، داراي ابعاد مختلف هويتي مي باشد كه زيرساخت شكل گيري تمامي اين هويت ها، هويت انفرادي يا هويت سجلي شهروندان است كه محل ايجاد، ثبت و نگهداري آن، سازمان ثبت احوال كشور است.

سازمان ثبت احوال با ارائه کد ملي به عنوان كليد منحصر به فرد براي دسترسي به هويت افراد حقيقي و تكميل زيرساخت هاي لازم كه همان تعريف مفهوم “شهروند الكترونيكي” می‌باشد، يكي از مهمترين گام ها را براي تحقق دولت الكترونيك برداشته است. در این راستا این سازمان سامانه www.sabteahval.ir  را برای ارائه خدمات خود راه اندازی کرده است.

سرویس های ثبت احوال در گذرگاه GSB و PGSB شرکت سیتاد

استعلام هویت

فرم درخواست مشاوره

فرم درخواست مشاوره (#9)