سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال ۱۳۸۲ از تجمیع معاونت امور مخابراتی و اداره‌کل ارتباطات رادیوئی تاسیس شد. هدف از ایجاد این سازمان ایفای اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی است تا به عنوان نهاد نظارتی زمینه رقابتی شدن بازار ارائه خدمات مخابراتی و بالارفتن کیفیت خدمات ارتباطی را فراهم کند.

از مهمترین الویت‌های وزارت ارتباطات میتوان به پروژه مهم و راهبردی ایجاد «پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت» اشاره کرد که به موجب این پروژه، دولت الکترونیکی و خدمات مبتنی بر آن در کشور با یک انقلاب و جهش در ارایه خدمات یکپارچه مواجه خواهد شد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ارئه خدمات خود سایت www.cra.ir  را راه اندازی کرد. در راستای این پروژه در حوزه خدمات عمومی دولت سامانه شاهکار که سامانه تطبیق شماره موبایل با کد ملی است سبب اصلی افزایش حجم تراکنش این سازمان بوده است.

سرویس های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گذرگاه شرکت سیتاد

پاسخگویی به استعلامات هویتی کاربران سرویس های پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات (شاهکار)

سرویس پیگیری و انصراف از شکایت سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات (195)

دریافت کلاسه

سرویس پاسخگویی به استعلامات مشخصات دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان خدمات و ict روستایی

سرویس ارزیابی تجهیزات توسط افتا

فرم درخواست مشاوره

فرم درخواست مشاوره (#9)