سازمان تأمین‌اجتماعي که به موجب قانون مصوب سال 1354 تاسیس شده، در حال حاضر به عنوان مهم‌ترین و محوری‌ترین سازمان فعال در حوزه بیمه اجتماعی و بازنشستگی کشور؛ بیشترین تعداد بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران را در کشور تحت پوشش حمایت‌های متنوع خویش قرار داده است. این سازمان حمایت‌هایی که جامعه در مقابل پریشانی‌های اقتصادی و اجتماعی پدیدآمده به‌واسطه قطع یا کاهش درآمد بر اثر سالمندی، ازکارافتادگی، فوت، بیکاری، بیماری، بارداری و همچنین جبران هزینه‌های درمانی و نگهداری است را به اعضای خود ارائه می‌دهد.

سازمان تأمین اجتماعی ایران هـم‌اکنون‌ بخش‌ عمدۀ خدمات بـیمه‌ای خـود‌ به‌ بیمه‌شدگان و کارفرمایان را در سایت tamin.ir  انجام می‌دهد و تقریبا تمامی روندهای اصلی در این سازمان خودکار شده است. با راه اندازی این سایت امکان ارائه خدمت بر روی اینترنت برای بیمه‌شدگان و مؤسسات مرتبط با سازمان را فراهم شده است.

سرویس های تامین اجتماعی در گذرگاه GSB و PGSB شرکت سیتاد

پاسخ به استعلام ارتباط بیمه ای بیمه شدگان تامین اجتماعی

استعلام اعتبار دفترچه درمانی

فرم درخواست مشاوره

فرم درخواست مشاوره (#9)